ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 18, 2011

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗ

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗದ ನೆಲೆಗಳು
ಗುಜರಾತ್ - ಲಾಗನಾಜ್
ತಮಿಳು ನಾಡು
ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಾಲಹಳ್ಳಿ
ಬಳ್ಳಾರಿ - ಸಂಗನ ಕಲ್ಲು
ಕಲ್ಲಿನ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪ ಬಂದಿದ್ದು - ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ