ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 18, 2011

Extra Tips

Extra Tips
ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು - ನವಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ
ಆವಿಷಾಕರ ಚಕ್ರವನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು - ನವಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ
ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಕಾಲ - ಕ್ರಿ.ಪೂ. 8000 – 4000
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ಕಸ ಗೂಡು ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದವರು - ದ್ರಾವಿಡರು
ಮಾನವ ಸಂಕುಲ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸಿದ ಲೋಹ - ತಾಮ್ರ
ನವ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವ ತನ್ನ ಗುಹೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು - ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಷಗಳು
ಸಿಂಧೂ ನಾಗರೀಕತೆ ಈ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು - ಕಂಚಿನ ಯುಗ
ಬೇಟೆ ,ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಪ್ರಧಾನ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದ ನವಶಿಲಾಯುಗ ದ ಪ್ರದೇಶ - ಖುರ್ಜ ಹಾಮ್
PGW ( Painted gray wave ) ಈ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ - ಹಳೆಶಿಲಾಯುಗ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬಿಂಬೆಟ್ಟಾ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಪರಿಕರಗಳು ಈ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ - ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ
ಪ್ರಾಚೀನ ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಓದುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೀಗೆನ್ನುವರು - Paliography
ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪರಿಕರಗಳು - ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲು
ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ - ಮೇಘಾಲಯ
ತಾಮ್ರ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರೆತ ತಾಮ್ರ ಶಿಲಾಯುಗದ ಸ್ಥಳ - ಅಹಾರ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಾನವನ ಅವಶೇಷಗಳು ದೊರೆತ ಪ್ರಾಂತ್ಯ - ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ
ವೇಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಈ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದಿದೆ - ಸರಸ್ವತಿ
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು - ಯುರೇಷಿಯಾ
ವರ್ತಕ ವಾಣಿಜ್ಯಗಳ ಆರಂಭವಾದದ್ದು - ಕಂಚಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ
ಮಹಾಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು - ಜಯಸಂಹಿತ

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: